Predajňa potravín Kračúnovce

  • Investor
    KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o.
  • Lokalita
    Kračúnovce
  • Termín realizácie
    1/2024 – 6/2024
Popis stavby:

Výstavba objektu maloobchodnej predajne potravín je situovaná v katastri obce Kračúnovce, na dopravnej trase Prešov-Giraltovce.

Novonavrhovaný objekt predajne je riešený ako bezbariérový, s odpovedajúcou škálou sortimentu a spĺňajúci štandardy moderných foriem predaja. Predajňa spĺňa nároky na energetické parametre novostavieb a bude vybavená modernými technológiami na zásobovanie energiami (fotovoltická elektráreň, tepelné čerpadlá). V rámci areálu budú vybudované betónové komunikácie a dostatočné plochy na parkovanie