Predajňa potravín Margecany

  • Investor
    KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
  • Lokalita
    Margecany
  • Termín realizácia
    1/2023 – 6/2023
Popis stavby:

Výstavba objektu maloobchodnej predajne potravín je situovaná v obci Margecany v blízkosti železničnej a autobusovej stanice.

V danej polohe bola zriadená predajňa potravín, avšak priestory sú malé a z technického stavu už nevyhovujúce. Z tohto dôvodu je navrhnutá asanácia existujúceho objektu.

Novo navrhovaný objekt bude riešený ako samoobslužná predajňa s odpovedajúcou škálou sortimentu. Vzhľadom na frekventovaný pohyb osôb v danej lokalite, z dôvodu blízkosti žel. stanice, predajňa bude plniť vhodnú obslužno-predajnú funkciu pre cestujúcich, peších aj motorizovaných návštevníkov centra.