Skladový areál INMEDIA spol. s r.o. Zvolen

  • Investor
    INMEDIA spol. s r.o.
  • Lokalita
    Zvolen
  • Termín realizácie
    05/2022 – 01/2023
Popis stavby:

Stavba sa nachádza v zastavanom území obce Zvolen. Jedná sa o stavbu skladového areálu – logistického centra pre skladovanie potravinárskych výrobkov.

Hlavný objekt pozostáva z administratívnej, dvojpodlažnej časti a jednopodlažného prístavku. Pôdorys hlavného objektu je 79,976 x 42,650m. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza samostatný vstup pre zamestnancov, samostatný vstup pre vodičov nákladných automobilov, kotolňa, sociálne zariadenie, šatne, mraziareň, chladiareň, sklad vajec, denná miestnosť a samotný regálový sklad. V 2. podlaží sa v sociálno-administratívnom vstavku nachádzajú kancelárie, zasadačka, archív, denná miestnosť, serverovňa a sociálne zariadenia.