Stavebné úpravy a udržiavacie práce na objekte LF TUKE č.15, Rampová 7, Košice

  • Objednávateľ
    Slovak Training Academy, s.r.o., Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41
  • Realizácia
    06/2019 – 09/2019
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Predmetom stavby je zmena dispozičného riešenia pôvodných miestností. Dispozícia na 1.NP je doplnená o priestory ochranky, spoločenská miestnosť, modlitebňa, jestvujúca technická miestnosť ostáva v pôvodnom stave. Na 2.NP sa vytvoria izby pre troch ubytovaných, kuchynka, spoločenská miestnosť a nové hygienické zariadenia.

V interiéri sa vynovia všetky inštalácie inžinierskych sieti, obnovia sa všetky povrchové úpravy stien, stropov a podláh, do izieb sa doplní mobiliár. Po celkovej obnove bude maximálna kapacita objektu 90 ubytovaných.