Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba HOTEL HORIZONT STARÁ LESNÁ

  • Objednávateľ
    TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. , 059 60 Stará Lesná 178
  • Realizácia
    01/2015 – 11/2015
  • Lokalita
    Stará lesná
Popis stavby:

Predmetom diela je komplexná rekonštrukcia Hotela Horizont v tatranskej obci Stará Lesná. Samotná realizácia je vecne rozdelená do troch samostatných etáp, ktoré sa navzájom časovo prekrývajú.

I. Etapa – Rekonštrukcia vstupu a kongresového centra

Riešenie I. Etapy rekonštrukcie vychádza z architektúry existujúceho objektu. Dôležitým momentom bolo zviditeľniť a zvýrazniť hlavný vstup do hotela, a to pri dodržaní všetkých nutných prevádzkových požiadaviek. Architektonicky je rešpektovaná pôvodná kompozícia existujúceho objektu, pričom hmota vstupu do hotela sa prelína do stavby kongresového centra. V rámci tejto časti bola zrekonštruovaná celá budova kongresového centra, vstupná časť hotela, recepcia, reštaurácia s kuchyňou a komunikačné priestory v interiéri. Bola prevedená výmena inštalačných rozvodov, rekonštrukcia strechy a fasády formou kontaktného zatepľovacieho systému. Súčasťou tejto etapy bola aj komplexná rekonštrukcia vonkajších plôch a parkoviska.

II. Etapa – Rekonštrukcia ubytovacích častí hotela

Predmetom tejto etapy bola rekonštrukcia spoločných priestorov a izieb ubytovacej časti hotela. Boli vybúrané pôvodné deliace priečky a vymurované nové podľa nového dispozičného členenia izieb. Súčasne bola realizovaná rekonštrukcia balkónov a výmena všetkých rozvodov vnútorných inštalácií, okien, podlahových krytín a interiérových povrchov. Súčasťou tejto etapy je aj nový objekt, v ktorom sú vybudované mezonetové apartmány.

III. Etapa – Prístavba Wellness centra

V rámci tejto etapy bol vybudovaný nový bazén, saunový, masážny a relaxačný komplex spolu so šatňami a hygienickým zázemím. Dispozično – prevádzkovou súčasťou tejto etapy je aj využitie strechy prístavby a jej začlenenie do prevádzky hotela – vytvorením sezónneho terasového priestoru v priamom prepojení na denný bar, ako aj vytvorením parkových úprav s možným doplnkovým športovým využitím – minigolf, resp. adventure golf. Realizácia týchto častí si vyžiadala prehodnotenie a následnú zmenu hospodárskeho vstupu do hotela, úpravu zázemia pre zamestnancov a skladovacích priestorov. Z vonkjaších objektov bol v tejto etape vybudovaný nový záhradný domček a zrekonštruované multifunkčné športové ihrisko.