Výrobná hala MATEC Sabinov

  • Investor
    MSK Real Estate s.r.o., Kpt. Nálepku 443, 082 71 Lipany
  • Lokalita
    Sabinov
  • Dátum ukončenia
    5/2021 - 4/2022
Popis stavby:

Nosný systém haly tvorí železobetónová prefabrikovaná konštrukcia. Pôdorysný rozmer haly je 84 x78 m.

Samotný objekt haly je založený na vŕtaných pilótach s hlavicami. Priemer pilót 880 a 600 mm, dĺžky pilót 3 až 4,5m. Hala je opláštená sendvičovými panelmi hrúbky 150 mm , RAL podľa výberu investora. Výplne otvorov tvoria plastové okná, hliníkové dvere a priemyselné brány. Objekt haly je rozdelený požiarne odolnou stenou na skladovú a montážnu časť. Montážnu časť tvorí mokrá a suchá lakovňa

Súčasťou haly je administratívny vstavok železobetónovej nosnej prefabrikovanej konštrukcie , v ktorom deliace priečky a podhľady sú zo sadrokartónu.

 

Časozber: