Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice

  • Investor
    Mesto KOŠICE
  • Lokalita
    Košice
  • Termín realizácie
    5/2023 – 10/2024
Popis stavby:

Zámerom projektu je vybudovanie modernej multifunkčnej športovej haly, ktorá bude slúžiť jednak pre žiakov základnej a materskej školy, ako aj pre obyvateľov mesta Košice a v prípade záujmu aj návštevníkov nášho mesta.

Novou halou vytvoríme tak potrebný priestor pre sebarealizácie žiakov v rôznych športových odvetviach, skvalitníme vyučovací proces a tréningové procesy mladých začínajúcich športovcov.

Vybudovaná telocvičňa vytvorí priestor pre kvalitnú športovú prípravu detí a mládeže, zároveň bude slúžiť aj na rozvoj amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v meste Košice a regióne.

Telocvičňa bude spĺňať minimálne štandardy pre športy ako sú volejbal, basketbal, hádzaná, futsal, bedminton a florbal.