Areál Košice Juh I.

  • Objednávateľ
    Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
  • Realizácia
    10/2013 – 09/2014
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Realizovaná novostavba slúži ako administratívne a prevádzkové centrum úseku ENERKOS spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.. Poskytuje funkčné a moderné priestory a technické zázemie pre 83 administratívnych a 58 výrobných zamestnancov.

Dominantou areálu je štvorpodlažná administratívna budova, architektonicky riešená ako kompaktný hranol s väčšou hĺbkou, pričom štvrté nadzemné podlažie je menšieho rozsahu. Prvé nadzemné podlažie je využívané ako šatne a sociálne priestory pre výrobných pracovníkov a ako kancelárske priestory. Ďalšie dve nadzemné podlažia predstavujú kancelárske priestory, vo štvrtom zmenšenom podlaží je umiestnený archív. Výrazným architektonickým prvkom interiéru je výťah s presklenou výťahovou šachtou ako aj 5,5 metra dlhý centrálny svetlík osvetľujúci komunikačné priestory po celej výške budovy. Budova bola navrhnutá ako železobetónový skelet s výplňovým keramickým murivom. S dôrazom na energetickú efektívnosť bolo ako zdroj tepla a chladu zvolené tepelné čerpadlo systému voda-voda. Systém núteného vetrania, ktorý je rozdelený do štyroch samostatných rekuperačných jednotiek takisto zdôrazňuje úsporný charakter budovy. Súčasťou areálu je objekt garáží so státím pre 18 vozidiel obslužnej techniky a objekt dielní a skladov rozdelených na vykurovanú a nevykurovanú časť. Celý areál je prepojený komunikáciami a spevnenými plochami, kde bolo vytvorených 97 parkovacích miest, z toho 5 pre imobilných.