Čerpacia stanica pohonných hmôt – Levoča

  • Investor
    Rovak, s.r.o., Ihličnatá 2, 821 07 Bratislava
  • Lokalita
    Levoča
  • Realizácia
    08/2020 – 04/2021
Popis stavby:

Objekt kiosku a autoumyvárne Areálu čerpacej stanice – Levoča bol navrhnutý ako predajný a obslužný objekt. Novostavba čerpacej stanice je jednopodlažná bez suterénu, obdĺžnikového pôdorysu.

Vstupy do objektu sú situované zo severu, východu a juhu. Novostavba čerpacej stanice je navrhnutá ako prízemný objekt predajne, s prepojením na sústavu oceľového otvoreného prístrešku nad výdajnými stojanmi a zo zasypaných podzemných zásobníkov. Murovaná stavba predajne, spolu s prístavkom krytej autoumyvárky je jeden konštrukčný celok. Objekt má na celú výšku navrhnuté nosné obvodové steny.

Vnútorné steny priestoru umyvárky sú vzhľadom na mokré prostredie navrhnuté ako betónové, liate do debniacich tvárnic, s konštrukčnou výstužou v strede hrúbky steny. Murované vnútorné priečky v module za predajňou vytvárajú priestory skladov, technických miestností a zázemia pre zamestnancov. Vnútorné priečne deliace nosné steny delia objekt na tri moduly, nad ktorými je navrhnutý systém stropu ako predpätých strešných panelov. Prístrešok nad výdajnými stojanmi má základný nosný systém navrhnutý ako priestorovú sústavu oceľových rámov na stĺpcoch.