Dostavba administratívnej budovy, Mlynská 31, Košice

  • Objednávateľ
    Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
  • Realizácia
    01/2018 – 07/2019
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Predmetom stavby je dostavba administratívnej budovy, ktorej pôdorys je členitého tvaru o celkových rozmeroch strán cca 66,45 m x 44,55 m a je navrhnutý ako šesť podlažný s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami. Objekt pozostáva konštrukčne zo železobetónovej monolitickej konštrukcie s bezprievlakovými stropmi a hlavicami.

Podzemné podlažie slúži na parkovanie a sklady. V prízemí je parkovisko, archív a technické zázemie. Nadzemné podlažia slúžia na kancelárske priestory s možnosťou vchodu na pochôdzne ustúpujúce terasy. Z materiálu TWINSON na jednotlivých podlažiach. Podzemné podlažie je koncipované konštrukčne ako biela vaňa. Fasáda objektu je realizovaná z predsadeného hliníkového systému aliplast, v kombinácii s kontaktným zatepľovacím systémom obloženým tehličkovým obkladom a omietkou z imitácie betónu. Interiér objektu je kombináciou pohľadových obvodových stien s priznanými železo betónovými stropmi a deliacich sadrokartónových konštrukcií. V každom strope je zabudované stropné chladenie, ktoré zabezpečuje ohrev a chladenie daných kancelárskych priestorov. Konštrukciu podlahy tvorí zdvojená sulfát-kalciová podlaha v kombinácii s kobercami a PVC. Objekt je napojený na jestvujúcu budovu prostredníctvom dvoch spojovacích mostíkov z oceľovej konštrukcie, ktorá je obalená taktiež predsadeným hliníkovým systémom z ALIPLAST-u. Objekt administratívnej budovy je napojený na všetky inžinierske siete. Interiér budovy je napojený na nadradený systém merania a regulácie, ktorý zabezpečuje ovládanie a snímanie jednotlivých profesií ako napr. chladenie, vykurovanie a vetranie objektu a pod. Objekt je vybavený výťahom a jednotlivými profesiami, ktoré zabezpečujú prevádzky schopnosť budovy a to: ELI, ŠK, EPS, HSP, CCTV, ZTI, UK, VZT.