Modernizácia mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou

 • Objednávateľ
  Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • Realizácia
  12/2019 – 07/2020
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
Popis stavby:

Predmetom stavby je modernizácia existujúcej mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou, kde sa vytvoria zlúčili trhové bunky – predajné miesta.

Prebudovali sa verejné toalety pre trhovníkov a verejnosť. Modernizácia pozostávala z týchto prác:

 • Výmena krytiny a dažďových zvodov.
 • Ošetrenie a natretie exis. oceľových konštrukcii
 • Výmena drevených múrov (nenosné výplňové steny stavby) na predajných bunkách so zateplením
 • Výmena – oprava drevených stropov nad predajnými bunkami a toaletami
 • Výmena a modernizácia verejných toaliet
 • Výmena dlažby pod zastrešením a v predajných bunkách
 • Oprava fasády nová omietka na polystyrénovej konštrukcii
 • Výmena – oprava štítov
 • Napojenie na dažďovú kanalizáciu
 • Napojenie na splaškovú kanalizáciu
 • Napojenie na verejný vodovod
 • Výmena elektro rozvodov
 • Výmena bleskozvodov
 • Výmena existujúceho oplotenia za vymedzujúce múriky pri potoku
 • Oprava spevnenej plochy (asfaltobetónový povrch).