Predajňa potravín Spišské Vlachy

  • Investor
    KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o., Strojnícka 15, 080 01 Prešov
  • Lokalita
    Spišské Vlachy
  • Dátum ukončenia
    04/2021-09/2021
Popis stavby:

Jedná so o novostavbu predajne potravín. Pôdorysne je objekt tvaru „L“ prestrešený spoločnou pultovou strechou, kde na severozápadnom nároží je umiestnený vstup zákazníkov a na protiľahlej juhovýchodnej strane je zásobovací vstup. Vlastná predajňa je obdĺžnikového tvaru a po strane je umiestnený trakt pre personál a zásobovanie.

Novostavba predajne potravín je v intraviláne města Spišské Vlachy na parcelách č.1969/1 a 2060/3 Jeho hlavnú náplň tvorí maloobchodný predaj potravín a doplnkový predaj masovýchvýrobkov, balíčkovaného mäsa, ovocia, zeleniny a základný sortiment drogérie. Pozemok jebez zástavby a bude ho potrebné napojiť na všetky inžinierske siete.

Časozber: