Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov AQUACITY Poprad

  • Objednávateľ
    AQUAPARK POPRAD s.r.o., Športová 1/1397, 058 01 Poprad
  • Realizácia
    10/2014 – 03/2015
  • Lokalita
    Poprad
Popis stavby:

Stavba pozostáva z rekonštrukcie časti WELLNES&SPA a časti stravovacieho zariadenia. V časti Wellnes&SPA bolo stavebným zámerom vytvorenie nového saunového a relaxačného centra pre návštevníkov zábavného parku AQUACITY.

Ide prevažne o rekonštrukciu a doplnenie existujúceho vitálneho sveta. Kapacita návštevníkov bude mierne zvýšená, aby pokryla zvyšujúci sa dopyt po návšteve tejto relaxačnej zóny. Nový saunový a relaxačný svet ponúka aj množstvo nových saunových, inhalačných a vodných atrakcií. Predmetom diela sú búracie práce a realizácia stavebnej časti modernizácie, ktorá zahŕňa výmenu všetkých rozvodov médií a elektrickej energie, vybudovanie nových priečok, finalizáciu povrchov a inštaláciu nového výťahu. Technologickú časť zabezpečovali špecializovaní dodávatelia.


V časti stravovacie zariadenie je vlastný odbytový a výdajný priestor plošne rozšírený tak, aby vyhovoval požadovaným kapacitám samoobslužného výdaja jedál, pričom rekonštrukciou bolo čiastočne zmenené dispozičné riešenie. Súčasťou dodávky boli búracie práce, realizácia nových priečok, omietok, obkladov, dlažieb a kompletná rekonštrukcia sociálnej časti pre návštevníkov a zamestnancov.