Ekonomická univerzita, rozšírenie a prístavba objektu na Tajovského ul. 11, 13 v Košiciach

  • Objednávateľ
    Ekonomická univerzita Bratislava, Dolnozemská 1, 845 45 Bratislava
  • Realizácia
    06/2009-02/2011
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Jedná sa o projekt výstavby a zabezpečenia vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov pre Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, so sídlom v Košiciach. Stavba je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet na železobetónových pásoch.

V podzemnom podlaží sa nachádza parkovisko s kapacitou 56 parkovacích miest. Pred výkopom stavebnej jamy bolo potrebné previesť archeologický prieskum a realizovať statické zabezpečenie stavebnej jamy, nakoľko v tesnej blízkosti stoja okolité budovy, ktoré sú tiež podpivničené. Prvé nadzemné podlažie tvoria učebne s malou aulou, sociálne zariadenia a hala. Nakoľko okolitá zástavba nedovoľovala dostatočné presvetlenie, toto je zabezpečené tromi átriami. Na druhom nadzemnom podlaží sa okrem učební nachádza veľká aula  s výmerou 321m2. Prístup na jednotlivé podlažia je riešený schodiskom a osobno – nákladným výťahom. Predmetom diela je okrem stavebných prác aj komplexná dodávka rozvodov a inštalácií všetkých médií a sietí, nábytku a počítačového vybavenia.