Skladová hala Komfos Prešov

  • Objednávateľ
    KOMFOS Prešov, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
  • Realizácia
    03/2011 – 09/2011
  • Lokalita
    Prešov
Popis stavby:

Predmetom stavby bolo zbúranie a likvidácia starej, nepoužívanej budovy a po príprave územia výstavba nového halového objektu, ktorý slúži ako sklad potravín. Stavba sa nachádza v priemyselnej – časti mesta Prešov na Ľubochnianskej ulici, ako súčasť existujúceho komplexu.

Je prístupná po vnútro-areálovej komunikácií, ktorá je napojená na cestný komunikačný systém mesta. Členenie budovy je podľa jednotlivých funkčných častí, ktorými sú: suchý a chladený sklad s manipulačnými priestormi, sklad drogérie, paliet a manipulačné priestory. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza administratívna časť so zázemím. Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet. Obvodový plášť je zo sendvičových panelov, strešný plášť je skladaný. Realizovaná podlaha je betónová vrátane epoxidových stierok. Vonkajšie výplne otvorov boli navrhnuté plastové. Na vykládku tovaru slúžia nakladacie mostíky vrátane komôr v počte 7 ks. Súčasťou diela bola aj realizácia prípojok inžinierskych sietí a kompletných rozvodov a inštalácií kanalizácie, vykurovanie, vodovodu, elektrickej energie a vzduchotechniky. Vonkajšie objekty pozostávali z realizácie oplotenia, oporného múru a parkoviska s príjazdovou cestou.