Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia

  • Investor
    Mesto Košice
  • Lokalita
    Košice
  • Termín realizácie
    02/2022 – 08/2023
Popis stavby:

Existujúca hala je umiestnená v košickom Starom Meste.

Rekonštrukcia športovej haly je projektovaná na základe modernizácie priestorov a kapacít na dosiahnutie súčasných štandardov športových podujatí. V existujúcej hale dôjde k asanácii bočných tribún. Pod tribúnami budú vybudované šatne športovcov, šatne rozhodcov, umyvárne a pod. Vo vstupnej časti je vytvorený priechodný bufet s prípravovňami, šatňou pre zamestnancov a zázemím. V časti pôvodného pódia bude v suteréne vytvorený technický priestor sprístupnený šikmými rampami. V suteréne bude umiestnený aj dieselagregát ako náhradný zdroj elektrickej energie, aby sa zabezpečilo odohranie celého podujatia v prípade výpadku.

Časozber: