Výroba syra MINI BABY BEL

  • Objednávateľ
    Syráreň BEL Slovensko, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
  • Realizácia
    08/2007 – 03/2008
  • Lokalita
    Michalovce
Popis stavby:

Stavba sa nachádza v areáli spoločnosti Syráreň Bel Slovensko a.s. na Lastomírskej ulici v Michalovciach a predstavuje zrekonštruovanú výrobnú halu pre výrobu syra Mini Baby Bel.

Hlavná stavba je jednopodlažná so šikmou sedlovou strechou, pričom v časti budovy je vytvorené druhé podlažie, na ktorom je umiestnené sociálne a administratívne zázemie. Vnútorné členenie  zahŕňa výrobné, skladovacie a komunikačné priestory. Objekt je postavený na betónových základových pásoch a je klasickej murovanej konštrukcie. Pri stavebných prácach boli niektoré priečky vybúrané a bolo mierne zmenené vnútorné dispozičné riešenie stavby. Zároveň bola predmetom rekonštrukcie  výmena všetkých inžinierských sietí, s dôrazom na špeciálne nerezové rozvody kanalizácie, realizácia nových betónových podláh a keramických obkladov podlahy a stien, výmena plastových okien, realizácia nových vnútorných omietok  a vonkajšie zateplenie budovy. Pri hlavnej stavbe bol novovybudovaný objekt úpravy parafínu, ktorý sa využíva pri procese výroby. Vzhľadom na to, že v hale prebieha potravinárska výroba, všetky materiály a technológie boli použité tak, aby spĺňali tie najprísnejšie hygienické ale aj bezpečnostné kritériá.