Výrobný areál KAMAX Bardejov

  • Objednávateľ
    Kamax Fasteners, s.r.o., Priemyselná 3752, 085 01 Bardejov
  • Realizácia
    08/2019 – 05/2020
  • Lokalita
    Bardejov
Popis stavby:

Predmetom stavby je vybudovanie nového výrobného areálu firmy Kamax, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou oceľovej spojovacej techniky (napr. skrutiek). Výstavba celého areálu je plánovaná na dve etapy.

Prvá etapa rieši výstavbu výrobnej haly s prevádzkou tepelného a tvarového spracovania drôtu na skrutky. Na výrobu nadväzujú skladovacie priestory, baliareň a expedícia. Ďalej sú navrhnuté technické miestnosti kompresorovne, rozvodne NN, čistiarne odpadových vôd, serverovne, vzduchotechniky a vykurovania. Súčasťou areálu je i administratívna budova s prevádzkou jedálne a šatne v prízemí a kancelárií v 2.NP.