Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Soľ

 • Objednávateľ
  Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ
 • Realizácia
  04/2019-07/2019
 • Lokalita
  Soľ
Popis stavby:

Predmetom zákazky bolo zateplenie obalových konštrukcií, výmena nevymenených výplňových konštrukcií, zateplenie stropových konštrukcií, doregulovanie a termostatizácia existujúceho vykurovacieho systému, rekuperačné vetranie, výmena elektroinštalácie, výmena zdrojov svetla, výmena okenných otvorov včítane parapetných dosák, výmena strešnej krytiny.

 • Nakoľko sa jednalo o zavlhnuté obvodové murivo, bolo potrebné osekať opadávajúcu omietku sokla, previesť injektáž muriva po celom obvode, previesť hydroizoláciu základov, vrátane podpivničenej časti
 • Sanačné omietky suterénu
 • Odstránenie starej maľby v celom objekte, osekanie zvetralej omietky, potiahnutie stien sklotex. Mriežkou, štukové omietky
 • Výmena zostávajúcich drevených okien, nová vstupná presklená stena
 • Kontaktný zatepľovací systém fasády
 • Demontáž a likvidácia starej azbestovej krytiny, oprava komínov, výmena poškodených prvkov krovu, nové latovanie, krytina a okapový systém
 • Kompletná výmena elektroinštalácie, slaboprúdov, celková výmena
 • ÚK vrátane plynového kotla, rekuperácia vzduchu
 • Keramická dlažba na schodiskách, nerezové zábradlie na rampe pre imobilných
 • Doteplenie pôjdneho priestoru a výmena požiarných dverí
 • Zriadenie odvodňovacieho žľabu, uličných vpusti so zvedením dažďovej vody do rigolu.